Kakovost in varnost

Predstavnica vodstva za kakovost
mag. Brigita Putar, univ.dipl.org., viš.med.ses.

Poslanstvo Bolnišnice Topolšica

je kakovostna zdravstvena obravnava vsakega posameznika v optimalnem času na strokoven in racionalen način z upoštevanjem najvišjih strokovnih in etičnih standardov.

VIZIJA

je slediti sodobnim smernicam delovanja zdravstvenih ustanov in aktivno sodelovati pri njihovem nastajanju. S pomočjo sodobnih tehnologij zagotavljati najvišjo stopnjo varnosti in kakovosti pri vsaki obravnavi, katere primaren cilj je dobrobit uporabnika naših storitev. Hkrati postati zanesljiv partner v odnosu do poslovnih in strokovnih partnerjev.

avatar

dan kakovosti

Prvič smo Dan kakovosti BT organizirali leta 2019, ko je bolnišnica praznovala 100 let.

Dan kakovosti je doživel dober sprejem saj je častno pokroviteljstvo prevzelo  Ministrstvo za zdravje in pridobili smo zlatega sponzorja SRC Infonet, ki je podprl naš dogodek.

NAVODILA ZA PACIENTE – SVOJCE

Bolnišnica Topolšica je ustanova, v kateri je sistem kakovosti in varnosti zelo pomemben element na poti do odličnosti.
Kakovost storitev zagotavljamo z

Osredotočenostjo na  pacienta,

strokovnem razvoju kadrov,

vodenjem sistema kakovosti z jasnimi in merljivimi cilji,

timskim delom, podprtim z dobrimi medsebojnimi odnosi in odprto komunikacijo,

uporabo naprednih informacijskih rešitev za podporo vsem sistemom in procesom.

S pridobitvijo mednarodnega certifikata za kakovost po standardu AACI bolnišnica potrjuje skladnost svojega delovanja z mednarodnimi standardi.

Za zagotavljanje kakovostne in varne zdravstvene oskrbe so zaslužni vsi zaposleni, saj je vsak zaposlen odgovoren za kakovost svojega dela.

Kazalniki kakovosti

Kazalniki kakovosti so oblikovani z namenom vrednotenja delovanja sistema zdravstvenega varstva in zdravstvene obravnave pacientov. Merjenje rezultatov je nujno za vrednotenje, saj omogoča prepoznavanje dobrih praks in priložnosti za izboljšave. Z meritvami spremljamo tudi učinkovitost ukrepov, namenjenih doseganju boljših rezultatov.

KK Higiena rok

Opazovanje higiene rok izvajajo usposobljeni opazovalci, ki so pridobili certifikat za opazovalca higiene rok.

Klinične poti

Klinična pot je orodje, ki omogoča racionalno in na znanstvenih dokazih utemeljeno obravnavo pacienta, spremljanje opravljenega dela ter kazalnikov kakovosti, dokumentiranje in lažjo presojo zdravstvene prakse.
S klinično potjo se seznani tudi pacienta o predvidenem poteku njegove zdravstvene obravnave.

 

Značilnosti klinične poti so:

  • jasna opredeljenost vseh ciljev in elementov zdravstvene obravnave na podlagi dokazov, dobre prakse ter pacientovih pričakovanj;
  • je orodje, ki pripomore k boljšemu komuniciranju, koordinaciji različnih vlog in določanju zaporedja aktivnosti več- disciplinarnega tima, pacientov ter njihovih svojcev;
  • omogoča dokumentiranje, spremljanje in ocenjevanje različnih odklonov ali izidov;
  • je orodje za identifikacijo potrebnih virov (človeških, finančnih, časovnih).

 

Cilj kliničnih poti je izboljšati kakovost zdravstvene obravnave z izboljševanjem izidov za paciente, poudarjanjem njihove varnosti, izboljšanjem pacientovega zadovoljstva ob čimbolj optimalni izkoriščenosti danih virov.

 

Bolnišnica Topolšica ima uvedene naslednje Klinične poti:

Zadovoljstvo pacientov