e-izobraževanje

V Bolnišnici Topolšica smo v sodelovanju z Institutom Jožef Stefan v okviru iniciative Opening Up Slovenia pripravili tri teme uvajalnega seminarja za novo zaposlene v obliki javno dostopnih e-izobraževanj:

DOKUMENTACIJA