Izjava o dostopnosti z oceno nesorazmernega bremena

Izjava o dostopnosti

Bolnišnica Topolšica se zavezuje omogočati dostopnost svojega spletišča v skladu z nacionalno zakonodajo o prenosu Direktive (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče boltop.si.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (na primer: bralnike zaslona, brajevo vrstico),
 • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • prilagajanje pisave in barvnih kontrastov (med besedilom in ozadjem),
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom.

Uporabnikom je navoljo tudi namenski vtičnik “Dostopnost”, ki omogoča prilagoditve spletne strani v obliki spreminjanja kontrasta, podčrtave URL povezav, povečanja in pomanjšanja teksta ter spremembo pisave v lažje berljivo pisavo “Helvetica”.

Stopnja skladnosti

To spletišče je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča boltop.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi nesorazmernega bremena.
Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • dokumenti v obliki .docx in .doc,
 • različne kompleksne tabele s podatki,
 • stisnjene datoteke.

Spletno mesto za normalno delovanje, boljšo celostno uporabniško izkušnjo in večjo varnost uporablja JavaScript skriptni jezik. Brez ustrezne podpore brskalnika je otežena navigacija ter izbira nekaterih elementov na strani.

V primeru, da v brskalniku niso podprte stilske predloge CSS, je dostop do informacij še vedno mogoč a v zelo okrnjenem in uporabniku neprijaznem pogledu.

Neodvisnost od JavaScripta in CSS predlog bi pomenila večjo spremembo v zasnovi in načinu delovanja spletnega mesta.

Nedostopna vsebina – ocena nesorazmernega bremena

Na podlagi Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju: ZDSMA) je spletna stran Bolnišnice Topolšica posodobljena in dopolnjena z namenom omogočiti uporabnikom spletne strani boltop.si čim večjo dostopnost do objavljenih dokumentov in vsebin.

Bolnišnica Topolšica ocenjuje, da bi za zavod nastale finančne posledice, če bi hoteli celotno vsebino ustrezno prilagoditi (prevesti v znakovni jezik in/ali opremiti s podnapisi ali drugače ustrezno prilagoditi skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij), saj je obseg vsebine velik. Prav tako je zavod Bolnišnica Topolšica pri oceni nesorazmernega bremena poleg finančnih posledic upošteval tudi notranjo organizacijo in vrsto dejavnosti, ki jo opravlja ter postopa skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, ki ravno iz teh razlogov dopušča navedena odstopanja skladno z oceno o nesorazmernosti in na podlagi Izjave o dostopnosti objavljene na Izjava o dostopnosti .

Primeri vsebin, ki ne izpolnjujejo vseh zahtev dostopnosti:

 • Nekateri vizualni elementi (predvsem fotografije in podobno) nimajo vpisanega optimalnega nadomestnega besedila saj njihov vnos ne predstavlja sorazmerne uporabne vrednosti za uporabnika. Ti elementi so zgolj dekorativne narave oziroma vizualno dopolnjujejo tekstovne vsebine, zato je do vseh vsebin možno dostopati tudi brez uporabe fotografij ali njihovih nadomestnih besedil.
 • Nekatere multimedijske vsebine niso dostopne (manjkajo na primer podnapisi video vsebin). Dodajanje podnapisov bi za Bolnišnico Topolšica predstavljajo nesorazmerno kadrovsko in finančno breme.
 • Struktura tabel in naslovov (v sporočilih za javnost in v gradivih) ni vedno optimalna. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga zavod ocenjuje s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimiziranje zahtevalo.
 • Ponekod so še vedno objavljeni skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa; bodisi ker smo jih dobili od tretjih oseb bodisi ker jih zaradi nesorazmernega bremena nismo popravljali za nazaj.

 

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevanih po informacijah ter vsebini, ki ne sodi na področje uporabe Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, sprejemamo na elektronski naslov info@boltop.si ali telefonsko številko: 03 898 77 00.

Uporabnikom naše spletne strani bomo pomagali pridobiti vse potrebne podatke in dokumente. Skladno z 8. členom ZDSMA naj uporabniki na navedene kontakte:
– obvestijo, da spletišče ali mobilna aplikacija ni skladna z zahtevami glede dostopnosti
– zaprosijo za informacije glede vsebin spletišča in mobilnih aplikacij
– za informacije, ki v skladu z oceno o nesorazmernem bremenu niso objavljene v dostopni obliki.

Odgovor bo uporabnik prejel v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, bomo uporabniku sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Inšpekcijski pregled spletne strani

Zadnji inšpekcijski pregled spletne strani je bil opravljen s strani RS Ministrstva za javno upravo, Inšpektorata za javni sektor, Tržaška 21, 1000 Ljubljana: dne 20. 2. 2023.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 1. 3. 2023 na podlagi samoocene.

Zadnja sprememba izjave je bila 29. 12. 2023.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču https://www.boltop.si/ kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov:

info@boltop.si

ali

Bolnišnica Topolšica
Topolšica 64
3326 Topolšica
Telefonska številka: 03 898 77 00

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Ministrstvo za javno upravo
Inšpektorat za javni sektor
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana

e-naslov: gp.ijs@gov.si

spletna stran: Inšpektorat za informacijsko družbo | GOV.SI