Objave delovnih mest

Vsa prosta delovna mesta objavimo pri Zavodu RS za zaposlovanje, OE Velenje.
Razpisi – Objava prostih delovnih mest

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž

IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA PO PROCESNI METODI DELA,
POMOČ BOLNIKU PRI IZVAJANJU DNEVNIH ŽIVLJENJSKIH DEJAVNOSTI, PRIPRAVA NA DIAGNOSTIČNE IN
TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE,
OPRAVLJANJE DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV PO NAROČILU ZDRAVNIKA V OKVIRU
STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI,
NUDENJE NUJNE MEDICINSKE POMOČI V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI,
VODENJE IN OPRAVLJANJE PREDPISANE ADMINISTRACIJE, EVIDENTIRANJE IN OBRAČUN OPRAVLJENIH
STORITEV,
VODENJE DNEVNIH EVIDENC,
ZDRAVSTVENA VZGOJA PACIENTA V OKVIRU TIMA,
VKLJUČEVANJE V TIMSKO DELO ZNOTRAJ SLUŽBE IN V OKVIRU BOLNIŠNICE, UVAJANJE NOVIH
SODELAVCEV V DELOVNI PROCES,
IZVAJANJE MENTORSTVA V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, DRUGA DELA IN NALOGE PO
NAVODILU DELODAJALCA.