lekarna

vodja

Edita Fijavž, mag. farmacije, specialistka klinične farmacije

Predstavitev enote: Bolnišnična lekarna opravlja lekarniško dejavnost za potrebe bolnišnice. Oddelke in enote oskrbuje z gotovimi in magistralnimi zdravili ter medicinskim in sanitetnim potrošnim materialom. Zdravnikom, medicinskim sestram in ostalim nudimo strokovno svetovanje glede zdravil ter medicinskega in sanitetnega potrošnega materiala.