BOLNIŠNIČNI ODDELKI

Interni oddelek

Pljučni oddelek

Eit

Negovalni oddelek

ENOTA ZA INTERNISTIČNE IN PLJUČNE BOLEZNI

Vodja enote

Nisad Ibrakić, dipl. zdr.

Predstavitev enote:

Interni oddelek skrbi za nepretrgano bolnišnično obravnavo bolnikov z različnimi internističnimi obolenji. Oddelek ima 35 postelj. Največ hospitalizacij beležimo zaradi zastojne srčne odpovedi, esencialne arterijske hipertenzije, preddvorne fibrilacije in dehidracije. Vse pogostejše so enodnevne hospitalizacije bolnikov za uvedbo PEG-a.  V povprečju obravnavamo med 1200 in 1300 sprejemov letno, povprečna ležalna doba na oddelku je 7,8 dneva.

Bolnikom zagotavljamo vse potrebne diagnostične postopke in zdravljenje, biokemične in mikrobiološke laboratorijske preiskave, endoskopske preiskave, ki vključujejo polipektomije in zaustavljanje krvavitev, kardiološke in gastroenterološke ultrazvočne preiskave ter rentgenske obravnave, vključno s CT-jem.

Zaradi raznolikosti obolenj in stanj strokovno znanje razvijamo tudi v smeri urejanja sekundarne preventive in uvajanja novih načinov zdravljenja. Bolnikom po prebolelem akutnem srčnem infarktu, vstavljanju koronarne opornice, po operacijah na srcu in bolnikom s srčnim popuščanjem nudimo vodeno in nadzorovano srčno rehabilitacijo. Izvajamo zdravstveno vzgojno delo srčnih bolnikov in bolnikov s sladkorno boleznijo.

V delo na oddelku se intenzivno vključuje tako enota fizioterapije, saj se zavedamo pomena fizične aktivnosti, kot tudi dietetik s prehransko obravnavo ogroženih bolnikov.

Že ob sprejemu načrtujemo aktivnosti, ki bodo potrebne pri posameznih bolnikih, predvsem v smislu povezovanja z različnimi službami zunaj bolnišnice (center za socialno delo, patronažna služba), zlasti pa se trudimo v zdravljenje čim bolj vključiti svojce, da je vrnitev v domače okolje čim hitrejša in lažja.

ENOTA ZA PLJUČNE BOLEZNI

Vodja enote

Marija Krt, dipl. m. s.

Predstavitev enote:
 

Pljučni oddelek I

Oddelek obsega 26 postelj in je namenjen tako zdravljenju akutnih pljučnih bolezni kot tudi zdravljenju bolnikov, obolelih za tuberkulozo (TBC). Oddelek je deloma zaprtega tipa z omejenim vstopom in izhodom zaradi varnostnih ukrepov, to je izolacije kužnih bolnikov s tuberkulozo. Delo z bolnikom temelji na zaupanju in sodelovanju, poudarek je na  zdravstveno vzgojnih vsebinah. Pomembno je, da bolnika poučimo o higieni kašlja, prezračevanju prostorov, uporabi zaščitnih mask. Samo dobro motiviran bolnik bo doma izvajal terapijo po navodilih in s tem preprečil reaktivacijo bolezni  ali morebitno odpornost na antituberkulotike.  Za vsakega obolelega izpolnimo poročilo in ga pošljemo v centralni register za TBC. S tem omogočimo spremljanje in nadzor zdravljenja po poteku hospitalizacije, pa tudi pravočasno odkrivanje stikov ter zdravljenje latentne TBC. Da bi bilo zdravljenje čim bolj uspešno in nadzorovano, obvestimo tudi področni dispanzer za pljučne bolezni.

 

Pljučni oddelek II

Na oddelku, kjer je 38 postelj, zdravimo in diagnostično obravnavamo pljučne bolnike na sekundarni ravni. Sprejemamo bolnike za diagnostiko raka pljuč in plevre, pri čemer sodelujemo z onkologi iz Maribora in Ljubljane. Obravnavamo bolnike s kronično obstruktivno pljučno boleznijo (KOPB), pri katerih izvajamo tudi rehabilitacijski program, s katerim dvigujemo toleranco na napor in izboljšujemo kakovost njihovega življenja. V sklopu teh dejavnosti izvajamo testiranje bolnikov ter poučevanje tako njih samih kot njihovih svojcev za trajno zdravljenje s kisikom na domu. Oddelčno delo se povezuje z diagnostičnim in laboratorijskim. Bolnike obravnavamo celostno in zdravimo tudi njihove spremljajoče bolezni. Skrbimo za sprotno spremljanje novosti in za prenos znanja med izvajalci.

ENOTA INTENZIVNE TERAPIJE

vodja

Boštjan Rožič, dr. med., spec. int. med.

Vodja enote

Katja Goličnik, dipl. m. s.

Predstavitev enote:
 

Enota ima 9 električno nastavljivih postelj z monitorjem za spremljanje vitalnih funkcij, 5 respiratorjev in vrsto različnih črpalk za zagotavljanje kontinuiranega in nadzorovanega dajanja zdravil in enteralne prehrane. Večina bolnikov, ki jih sprejmemo, je pljučnih, vzroki pa so različni: kronična obstruktivna pljučna bolezen v poslabšanju, akutni respiratorni distresni sindrom, obsežne pljučnice, eranimacije,… Vzroki pri internih bolnikih pa so predvsem motnje srčnega ritma, infarkti, septična stanja, srčno popuščanje, ledvična odpoved, iztirjene sladkorne bolezni,…

Izvajamo različne invazivne posege kot so uvajanje CVK, Swan-Ganz katetra, arterijskega kanala, začasnega Pace-Markerja, urinskega katetra, mini drenaže, subakvalne in apsiracijske drenaže, elektrokonverzije, intubacije,…

Specifika našega dela je uvajanje umetne ventilacije na domu. Zavarovalnica odobri bolniku majhen prenosni respirator, ki pa ima vse potrebne funkcije za umetno predihavanje. V obdobju hospitalizacije takšnega bolnika v samo obravnavo  vključimo tudi njegove svojce, ki bodo zanj skrbeli doma. Poučimo jih o posebnostih nege takšnega bolnika in o delovanju respiratorja. Ko smo prepričani, da so svojci znanje osvojili, bolnika odpustimo v domačo oskrbo oziroma oskrbo doma za varstvo odraslih.

Uspeh zdravljenja življenjsko ogroženih bolnikov v enoti za intenzivno terapijo je odvisen predvsem od timskega ter dobro organiziranega medsebojnega sodelovanja vseh medicinskih strok in strokovnjakov, ki so udeleženi pri zdravljenju.

 

ENOTA ZA ZDRAVSTVENO NEGO IN REHABILITACIJO​

vodja

Lidija Časl, dipl. m. s.

Nadzorni zdravnik

Zdravnik po razporedu

Predstavitev enote:
 

Negovalni oddelek je zasnovan kot oddelek za neakutno oskrbo bolnikov in ima 16 postelj.

Izvaja dejavnost zdravstvene nege pacientov, pri katerih je akutno zdravljenje bolezni ali poškodbe, zaradi katere so bili sprejeti v bolnišnico, končano, vendar zaradi splošnega zdravstvenega stanja potrebujejo zdravstveno nego, čakajo na sprejem v dom za varstvo odraslih, potrebujejo zdravljenje s kisikom in čakajo na odobritev trajnega zdravljenja  s kisikom na domu, potrebujejo dodatno zdravstveno vzgojo ( aplikacija inzulina, samokontrola ravni krvnega sladkorja…), ali paliativno oskrbo.

Tim negovalnega oddelka sestavlja 8 medicinskih sester, vključujejo pa se še zdravnik, socialna delavka in psiholog.

Obravnava bolnikov je celostna, zdravstvena nega je usmerjena k bolniku, varna, s poudarkom na aktivnem vključevanju svojcev.