Ambulantne dejavnosti

Specialistične ambulante

Funkcionalna diagnostika

Rentgen

Endoskopski center

Specialistične ambulante

Strokovna vodja

Diana Ramšak, dr. med., spec.

Vodja enote

Betka Pavlinc, dipl. m. s.

Predstavitev enote:

Ambulantno delo je del dejavnosti bolnišnice. Ambulantne dejavnosti so organizirane kot samostojne enote. Delimo jih na specialistično ambulantne dejavnosti in funkcionalno diagnostiko.

Specialistične ambulante dejavnosti

Urgentna in sprejemna ambulanta

Diabetološka ambulanta

Kardiološka ambulanta

Gastroenterološka ambulanta

Splošna internistična ambulanta

Alergološka ambulanta

Pulmološka ambulanta

Je sodobno opremljena in podprta z računalniško tehnologijo, kar omogoča hitro in kakovostno obravnavo nujnih stanj pri bolnikih.

V urgentni ambulanti je 24 ur na dan na voljo interna prva pomoč.

 • V ambulanti pregledamo bolnike, pri katerih je po mnenju napotnega zdravnika nujno potreben sprejem v bolnišnico oziroma pregled in obravnava specialista.
 • Za urgenten pregled ni potreben predhodni dogovor, pač pa napotnica z oznako NUJNO.
 • V primeru nujnega stanja boste pregledani tudi brez napotnice.
 • Po pregledu v urgentni ambulanti bolnika bodisi sprejmemo bodisi z mnenjem in navodili svetujemo zdravljenje doma bodisi ga naročimo v ustrezno specialistično ambulanto.

NAROČANJE NI POTREBNO

Postopek obravnave bolnika v urgentni ambulanti

Ambulanta je namenjena specialistični obravnavi bolnika s sladkorno boleznijo, ki je najpogostejša presnovna bolezen. K obravnavi bolnikov skušamo pristopati celovito, saj sladkorno bolezen pogosto spremljajo visok krvni tlak, zvišane maščobe in prevelika telesna teža. Zato je poleg zdravljenja poskrbljeno tudi za zdravstveno vzgojno delo s poudarkom na vzpodbujanju zdravega življenjskega sloga.

V sklopu diabetološke ambulante deluje ambulanta za diabetično stopalo

V ambulanti obravnavamo bolnike z razjedami na stopalih, ki so posledica dolgoletne sladkorne bolezni, okvarjenega živčevja in/ali žilnega sistema na stopalih. 

Naročanje

Ordinacijski čas

Čakalne dobe

Ambulanta je namenjena specialistični obravnavi bolnikov, ki kažejo na bolezni srca in ožilja, kot so ishemična bolezen srca, motnje srčnega ritma, stanja po prebolelem miokardnem infarktu, angina pektoris, arterijska hipertenzija.

Preiskave, ki jih opravljamo v sklopu ambulante: 

 • ultrazvok srca,
 • ultrazvok žil,
 • obremenitveni test-cikloergometrija,
 • obremenitveni test za določanje direktne porabe kisika-ergospirometrija,
 • perfuzijske tlake spodnjih okončin,
 • strukturno analizo telesa,
 • CNS,
 • 24 urno snemanje EKG,
 • 24 urno merjenje krvnega tlaka.

V sklopu kardiološke ambulante deluje ambulanta za srčno popuščanje in antikoagulantna ambulanta.

Naročanje

Ordinacijski čas

Čakalne dobe

V ambulanti obravnavamo bolnike z obolenji prebavil, ki zavzemajo pomemben delež med prebivalstvom. Dejavniki, ki vplivajo na razvoj bolezni , so način prehranjevanja, tempo življenja, stresne situacije, okolje, v katerem živimo in dedne obremenitve. 

Preiskave, ki jih opravljamo v sklopu ambulante:

 • gastroenterološki pregled
 • endoskopske preiskave požiralnika, želodca, dvanajsternika in debelega črevesja
 • odstranitev polipov in biopsija sprememb na sluznici prebavil s histološko analizo
 • ugotavljanje prisotnosti bakterije H.pylori in uspešnosti terapije

Naročanje

Ordinacijski čas

Čakalne dobe

Je namenjena internističnim pregledom predvsem pred operativnimi posegi. 

Naročanje

Ordinacijski čas

Čakalne dobe

Namenjena je obravnavi bolnikov, pri katerih sumimo na alergijske bolezni, kot so: rinitis, anafilaksija, alergija na hrano, alergija na zdravila, urtikarija, angioedem.

Izvajamo: 

 • specialistične preglede,
 • alergološka testiranja,
 • imunoterapijo.

Naročanje

Ordinacijski čas

Čakalne dobe

Pulmološka ambulanta je namenjena obravnavi bolnikov s simptomi, ki kažejo na bolezen pljuč, na primer: težko dihanje, kašelj, nenormalen izvid testov pljučne funkcije ali rentgenograma pljuč. 

V sklopu ambulante izvajamo naslednje teste:

 • preiskavo pljučne funkcije,
 • spirometrijo, bronhialne provokacijske teste, telesno pletizmografijo, merjenje difuzijske kapacitete,
 • Ergospirometrijo,
 • RTG,
 • CT.

V sklopu pulmološke ambulante deluje ambulanta za pljučnega raka, ki je namenjena spremljanju bolnikov po zaključenem zdravljenju.

Naročanje

Ordinacijski čas

Čakalne dobe

Funkcionalna diagnostika

Strokovna vodja

Diana Ramšak, dr. med., spec.

Vodja enote

Betka Pavlinc, dipl. m. s.

Predstavitev enote:

V okviru funkcionalne diagnostike delujejo respiratorni laboratorij, kardiološki laboratorij in ultrazvočna diagnostika.

Respiratorni laboratorij

Kardiološki laboratorij

Ultrazvočna diagnostika

V respiratornem laboratoriju izvajamo preiskave za ambulantno in hospitalno dejavnost:

 • preiskave pljučne funkcije; pljučni pretoki in volumni, telesna pletizmografija, transfer faktor za CO2, farmakodinamsko testiranje,
 • bronhodilatatorni testi,
 • nespecifična provokacijska testiranja z metaholinom,
 • obremenitveni testi za astmo.

 

Preiskave izvajamo pri bolnikih, ki so v diagnostičnem postopku s še neznano boleznijo in pri spremljanju pljučnih bolnikov. Te preiskave so pomemben del predoperativne priprave bolnika, ocene telesne okvare in ocene škodljivih vplivov na delovnem mestu. Redno izvajamo zdravstveno-vzgojno delo, saj dobro poučen bolnik bolje sodeluje pri zdravljenju in obvladovanju svoje bolezni.

Kardiološki laboratorij izvaja preiskave za ambulantno in hospitalno dejavnost:

 • cikloergometrije
 • ergospirometrije
 • holter-EKG
 • holter-RR
 • strukturna analiza telesa
 • perfuzijski tlaki spodnjih okončin

Ultrazvočna diagnostika se izvaja za hospitalno in ambulantno dejavnost:

 • ultrazvok trebušnih organov
 • ultrazvok srca
 • ultrazvok žilja
 • ultrazvok plevre

 

Bolnike praviloma naročamo na preiskave, izjemoma pa opravimo preiskave tudi na dan specialističnega pregleda. Preiskave lahko bolniki opravijo tudi z napotnico osebnega zdravnika ali drugih specialistov. Naročijo se lahko osebno z napotnico, po telefonu ali po pošti. Vabila na preiskavo so opremljena z navodilom in opisi posamezne preiskave. Za nekatere preiskave je potrebno soglasje bolnika.

Rentgen

Vodja

Jožica Petan Strahovnik, dr. med., spec.radiologije

Predstavitev enote:

Enota za radiologijo v Bolnišnici Topolšica je popolnoma digitalizirana. Vsi naši rentgenski aparati so sodobni, digitalni, slike/preiskave, pa trajno shranjujemo v digitalni arhiv (PACS) od koder so slike/preiskave dostopne v naših ambulantah in oddelkih. S pomočjo varnih povezav omogočamo tudi povezovanje z zdravniki in bolnišnicami na oddaljenih lokacijah.

Kopije slik/preiskav posnamemo na CD, ki vsebuje tudi programsko opremo za ogled teh slik.

Izvajamo:

 • RTG – klasične radiološke preiskave (soba 22),
 • CT preiskave (računalniška tomografija – soba 21),
 • presvetljevanje (diaskopija) v endoskopskem centru ter
 • diagnostiko v Enoti intenzivne terapije s pomočjo mobilnega RTG aparata.

Zaposleni:
Petan Strahovnik Jožica, dr. med. spec. radiolog
Brežnik Marjeta, dr.med. spec. radiolog
Fale Polona, dr.med. spec. radiolog
Čurč Andrej, dipl. ing. radiologije
Hudales Brigita, dipl. ing. radiologije
Pačnik Jernej, dipl. ing. radiologije
Slapnik Roman, ing. radiologije, dozimetrist
Stanković Aleksander, dipl. ing. radiologije
Čuden Robert, dipl. ing. radiologije

 

NAROČANJE (klikni za povezavo)

RTG - KLASIČNA RADIOLOGIJA

CT DIAGNOSTIKA

Klasične radiološke preiskave so najpogostejše, najhitrejše in neboleče radiološke slikovne metode katerih prednost je nizka obsevalna doza.

 

Izvajamo klasično rentgensko slikanje:

 • RTG prsnih organov (pljuč)
 • RTG trebuha
 • RTG sklepov in skeleta

 

Delovni nalog

V primeru, da vam je vaš zdravnik izdal delovni nalog boste pri nas lahko opravili RTG slikanje, RTG slike boste dobili na CD-ju, izvid pa v tem primeru ni zahtevan.

 

Napotnica

Kadar vam vaš zdravnik izda napotnico (e-napotnico) boste lahko pri nas opravili preiskavo, slike boste dobili na CD-ju, napotni zdravnik (zdravnik, ki vam je izdal napotnico) pa bo prejel tudi izvid (na vašo željo lahko pošljemo izvid tudi vam).

Za natančnejšo diagnostiko se poslužujemo nebolečih CT preiskav, ki omogočajo hitro, natančno in zanesljivo diagnostiko (če je potrebno uporabimo tudi intravenozno jodovo kontrastno sredstvo).

 

Izvajamo:

 • CT glave in vratu,
 • CT prsnega koša,
 • CT trebuha,
 • CT skeleta (3D rekonstrukcije),
 • CTA ožilja (VRT, MPR, MIP),
 • CT vodene punkcije.

 

Do preklica ne bomo izvajali preiskav CT skeleta in CTA preiskav z izjemo CTA pljučnih arterij.

 

Za izvedbo CT preiskave je potrebno imeti napotnico, izvid in CD (tudi v primeru, če bi želeli CT preiskavo opraviti samoplačniško).

 

Napotnica

 • En izvod kopije originala (izvid) se pacientom natisne in vroči skupaj s CD-jem, ki vsebuje celotno preiskavo razen v primeru izdanega delovnega naloga, ko izvid ni zahtevan
 • Originalni izvod zdravstvenega dokumenta (izvid) se avtomatsko pošlje in hrani v pravno veljavni digitalni obliki v eHrambi
 • En izvod se za namene izvajanja zdravstvene oskrbe avtomatsko pošlje v Centralni register podatkov o pacientih – CRPP, kjer je dostopen izvajalcem zdravstvene dejavnosti v RS in v tujini (osebni zdravnik, zdravnik napotovalec, …)
 • Zdravstveni dokument (izvid) je pacientom dostopen tudi na spletnem portalu   zVEM (Zdravje – Vse na enem mestu)

Endoskopski center

Vodja

Jasna Furst Dobelšek, dr. med., spec.

Predstavitev enote:

Endoskopski center je organizirana samostojna enota v okviru bolnišnice. V enoti se opravlja funkcionalna diagnostika in opravljamo naslednje preiskave:

 • BRONHOSKOPIJE,
 • GASTROSKOPIJE,
 • KOLONOSKOPIJE,
 • PEG (perkutana gastrostoma),
 • PROGRAM SVIT (kolonoskopije). 

Naročanje

Ordinacijski čas

Čakalne dobe