Donacije

Spoštovane in spoštovani!

Ves čas prejemamo sredstva za nakup nove opreme, kar nam zelo olajša naše delo in smo hvaležni za to. Vsem se iskreno zahvaljujemo!

Za vse, ki bi nam še želeli pomagati, objavljamo podatke za nakazilo donacijskih sredstev.

Prejemnik: Bolnišnica Topolšica, Topolšica 64, 3326 Topolšica
IBAN prejemnika: SI56-01100-6030279155
BIC banke prejemnika: BSLJSI2X
Sklic: SI00 4096
Namen: Donacija za nakup opreme

Doniranje pravnih oseb

Za donacije, ki jih bolnišnici namenijo pravne osebe praviloma sklepamo donacijsko pogodbo, v kateri sta opredeljena namen in višina donacije. Kontaktna oseba za pripravo donacijske pogodbe je:

Tajništvo BT: Tatjana Perko
Tel. št.: (03) 898 77 10
e-naslov: tatjana.perko@boltop.si

Doniranje fizičnih oseb za medicinsko opremo

Posamezniki lahko donirate z nakazilom na podračun enotnega zakladniškega računa bolnišnice št.: SI56-01100-6030279155 s sklicem na številko 00 4096, odprt pri Agenciji RS za javna plačila, Urad JP Žalec.

Tako nakazane donacije bomo namenili zgoraj opredeljenemu namenu.

Spodaj si lahko ogledate vzorec izpolnjenega univerzalnega plačilnega naloga za nakazilo donacije za opremo.

Izpolnjen univerzalni plačilni nalog lahko dvignete na blagajni bolnišnice, ki je v sklopu vpisnega mesta.

Vzorec plačilnega naloga

Doniranje fizičnih oseb – namesto cvetja na grob

Kadar se svojci ali prijatelji umrlih odpovedo cvetju in svečam na grobu v korist naše bolnišnice je postopek donacije enak zgoraj opisanemu, le da je sklic drug. V tem primeru se nakazilo opravi s sklicem na številko 00 292000.

Spodaj si lahko ogledate vzorec izpolnjenega univerzalnega plačilnega naloga za nakazilo donacije – namesto cvetja na grobu. Tudi v tem primeru lahko izpolnjeni univerzalni plačilni nalog dvignete na blagajni bolnišnice.

Vzorec plačilnega naloga

Donacija je darilo, ki je podarjeno brez povratnih ugodnosti. Donator je lahko vsaka pravna ali fizična oseba.