POLITIKA KAKOVOSTI BOLNIŠNICE TOPOLŠICA​

Poslanstvo

Kakovostna zdravstvena obravnava vsakega posameznika v optimalnem času na strokoven in racionalen način z upoštevanjem najvišjih strokovnih in etičnih standardov.

Vizija

Slediti sodobnim smernicam delovanja zdravstvenih ustanov in aktivno sodelovati pri njihovem nastajanju. S pomočjo sodobnih tehnologij zagotavljati najvišjo stopnjo varnosti in kakovosti pri vsaki obravnavi, katere primaren cilj je dobrobit uporabnika naših storitev. Hkrati postati zanesljiv partner v odnosu do poslovnih in strokovnih partnerjev.

Vrednote Bolnišnice Topolšica

– kakovost storitev po mednarodnih standardih

– pacient je partner v procesu zdravljenja

– odnos do pacienta in njegovih svojcev/skrbnikov je prijazen in strokoven

– spoštovanje zahtev akreditacijskega standarda

– dobri odnosi med zaposlenimi

– odgovornost zaposlenih za opravljanje strokovnega in racionalnega dela

– osebna ambicioznost zaposlenih na strokovnih področjih

– stalno izboljševanje kakovosti dela in procesov

– odprtost bolnišnice do zunanjega strokovnega, poslovnega in družbenega okolja

Slogan bolnišnice

V OBJEMU LJUDI IN NARAVE

Strateške usmeritve

 1. usmerjenost k pacientu (strokovnost, varnost, etika, zadovoljstvo)
 2. prepoznavnost BT v lokalnem in mednarodnem prostoru
 3. izpolnjevanje programa dela
 4. optimalno finančno poslovanje
 5. strokovni razvoj
 6. vodenje sistema kakovosti z jasnimi in merljivimi cilji
 7. timsko delo, podprto z dobrimi medsebojnimi odnosi in odprto komunikacijo
 8. uporaba naprednih informacijskih rešitev za podporo vsem sistemom
 9. znanje in veščine zaposlenih so osnova kakovostnemu delu in hkrati največji kapital bolnišnice
 10. aktivno sodelovanje v razvoju zdravstvene stroke
 11. projektno delo je osnova za vključevanje novih tehnologij
 12. uporaba sodobnih tehnologij za promocijo in komunikacijo s strokovno in laično javnostjo
 13. prenašanje znanja na vseh področjih dela, kot učna ustanova in širše

Topolšica, 1. oktober 2020