ORGANI ZAVODA

Direktor BOLNIŠNICE

mag. Darja Kramar

pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege

v.d. IRENA VOLK, dipl.m.s., spec.klin.dietetike

Svet zavoda

Svet zavoda je organ upravljanja Bolnišnice Topolšica, ki ga sestavljajo 4 predstavniki ustanovitelja, 1 predstavnik zaposlenih in 2 predstavnika uporabnikov. Pristojnosti sveta zavoda, naloge in odgovornosti so opredeljene v 17. do 25. členu Statuta javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnice Topolšica.

Predstavniki ustanovitelja

Franci Lenart

PREDSEDNIK

Polona Krpač Gornjak

Barbara Turičnik Hudernik

Mojca Vukmanić

Predstavniki zaposlenih

Boštjan Rožič

Bolnišnica Topolšica

Predstavnik zavarovancev

Jožef Studenčnik

Predstavnik uporabnikov

Drago Koren

STROKOVNI Svet

Strokovni svet je posvetovalni organ direktorja. Njegove pristojnosti, naloge in odgovornosti so opredeljene v 30. in 31. členu Statuta javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnice Topolšica.

Sestava strokovnega sveta:

  • direktor
  • pomočnica direktorja za zdravstveno nego

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Janez Sevčnikar