ORGANI ZAVODA

Direktor BOLNIŠNICE

Jurij Šorli dr. med., spec. int. medicine

STROKOVNA VODJA

dr. Jana Makuc, dr. med., univ. dipl. biol., spec. int. med.

pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege

mag. Darja Kramar dipl. ms.

Svet zavoda

Svet zavoda je organ upravljanja Bolnišnice Topolšica, ki ga sestavljajo 4 predstavniki ustanovitelja, 1 predstavnik zaposlenih in 2 predstavnika uporabnikov. Pristojnosti sveta zavoda, naloge in odgovornosti so opredeljene v 17. do 25. členu Statuta javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnice Topolšica.

Predstavniki ustanovitelja

Franci Lenart

PREDSEDNIK

Drago Koren​

Nejc Klančnik

mag. Egidij Čretnik

Predstavniki zaposlenih

Boštjan Rožič

Bolnišnica Topolšica

Predstavniki zavarovancev in drugih uporabnikov

Polonca Haler

ZZZS

Viktor Drev

Občina Šoštanj

STROKOVNI Svet

Strokovni svet je posvetovalni organ direktorja. Njegove pristojnosti, naloge in odgovornosti so opredeljene v 30. in 31. členu Statuta javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnice Topolšica.

Sestava strokovnega sveta:

  • direktor
  • vodje strokovnomedicinskih enot
  • pomočnica direktorja za zdravstveno nego

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Janez Sevčnikar