ORGANI ZAVODA

Direktorica bolnišnice

Strokovna direktorica

Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege

Svet zavoda

Svet zavoda je organ upravljanja Bolnišnice Topolšica, ki ga sestavljajo 4 predstavniki ustanovitelja, 1 predstavnik zaposlenih in 2 predstavnika uporabnikov. Pristojnosti sveta zavoda, naloge in odgovornosti so opredeljene v 17. do 25. členu Statuta javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnice Topolšica.

Predstavniki ustanovitelja

Franci Lenart

PREDSEDNIK

Polona Krpač Gornjak

Barbara Turičnik Hudernik

Mojca Vukmanić

Predstavnik zaposlenih

Boštjan Rožič
Bolnišnica Topolšica

Predstavnik zavarovancev

Jožef Studenčnik

Predstavnik uporabnikov

Drago Koren

STROKOVNI Svet

Strokovni svet je posvetovalni organ direktorja. Njegove pristojnosti, naloge in odgovornosti so opredeljene v 19. in 20. členu Statuta javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnice Topolšica z dne 28.9.2023.

Strokovni svet zavoda sestavljajo:

  • strokovni direktor zavoda,
  • vodje oddelkov, enot in služb na področju zdravstvene dejavnosti,
  • pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege.

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV