Fizioterapija in rehabilitacija

vodja

Renata Vrečar Mošmondor, dipl. fiziot.
V okviru enote Fizioterapija izvajamo:
  • respiratorno fizioterapijo,
  • lokomotorno fizioterapijo,
  • svetovanje za nadaljevanje aktivnosti v domačem okolju.
 
V okviru enote deluje tudi delovna terapija:
  • trening veščin v spretnosti za orientacijo, zaznavo in pozornost,
  • trening veščin pri aktivnostih povezanih s skrbjo zase,
  • trening veščin za uporabo pomožnih ali prilagoditvenih pripomočkov pomoči ali opreme,
  • trening veščin pri aktivnostih povezanih z domačim okoljem,
  • terapija z igranjem/oddihom/rekreacijo (prostočasne aktivnosti),
  • svetovanje ureditve doma.