Bivanje v bolnišnici

Sprejem

Informacije o zdr. stanju

Odpust

SPREJEM V BOLNIŠNICO

1. Dokumenti, ki jih potrebujete za sprejem:

 • veljavno napotnico osebnega zdravnika ali zdravnika specialista (bodite pozorni na datum veljavnosti napotnice).
 • potrjeno kartico zdravstvenega zavarovanja za uveljavljanje pravic do zdravstvenega zavarovanja ali drug dokument, iz katerega bo razviden plačnik zavarovanja. Če nimate urejenega zdravstvenega zavarovanja, vas bomo obravnavali kot samoplačnika in vam ob odpustu izstavili račun za opravljene zdravstvene storitve;
 • dosedanjo dokumentacijo o vašem zdravstvenem stanju (morebitne izvide laboratorijskih, rentgenskih in drugih preiskav)

2. S seboj prinesite:

 • zdravila v originalni embalaži, ki vam jih je predpisal zdravnik, in seznam vseh zdravil, ki jih jemljete,
 • predmete za osebno higieno (zobna ščetka, glavnik, osebna kozmetika in drugo),
 • druge pripomočke in stvari (očala, slušni aparat, zobno protezo, po želji tudi copate, nogavice in jutranjo haljo, pižamo, spodnje perilo). Osebno perilo vzdržujete sami.

3. Ob sprejemu vam bomo dali v izpolnitev:

 • Izjavo o posredovanju informacij drugim osebam o vašem zdravstvenem stanju in
 • Soglasje k izvajanju osnovnih diagnostičnih postopkov, zdravniških pregledov in osnovnih krvnih ter rentgenskih preiskav

4. Denar in vrednostni predmeti:

 • Svetujemo vam, da v bolnišnico ne prinašate denarja in vrednostnih predmetov. Če jih ob prihodu v bolnišnico vseeno imate, jih izročite svojcem ali pri odgovorni oddelčni sestri zahtevajte hrambo v trezorju bolnišnice.
 • Za denar in osebne oz. vrednostne predmete (nakit, prenosni telefon, zobna proteza ipd.), ki jih boste obdržali pri sebi ali v bolniški sobi, bolnišnično osebje ne odgovarja.
 • Za paciente, ki so hospitalizirani v nezavestnem stanju ali brez spremstva svojcev, opravi osebje bolnišnice komisijski popis denarja in osebnih predmetov ter stvari preda odgovorni odgovorni osebi oddelka.

INFORMACIJE O ZDRAVSTVENEM STANJU

Informacije o bivanju v bolnišnici in zdravstvenem stanju ter počutju so zaupne narave in jih je bolnišnično osebje na podlagi zakona dolžno varovati. Hkrati ste tudi vi kot pacient dolžni varovati podatke zaupne narave, ki se nanašajo na vaše sopaciente in s katerimi se po naključju seznanite v času bivanja v bolnišnici. Informacije daje le sobni zdravnik in se lahko posredujejo le tistim pooblaščenim osebam, ki so izrecno navedene v Izjavi o posredovanju informacij drugim osebam.
 
Informacije o zdravstveni negi lahko posreduje le oddelčna medicinska sestra, ki je prisotna na viziti.
 
Čas dajanja informacij je neposredno na vseh oddelkih od 14.00 do 14.30 ure. Zaradi nemotenega poteka dela vas prosimo, da upoštevate čas, ki je na voljo za dajanje informacij.
 
V popoldanskem in nočnem času, ob sobotah, nedeljah in praznikih je na oddelkih dežurni zdravnik, ki je seznanjen z zdravstvenim stanjem pacientov, vendar informacij ne daje.
 
Posredujemo samo v izjemnih primerih in po predhodni najavi želje po pogovoru z zdravnikom. Z zdravnikom se vnaprej dogovorite, kdaj ga lahko pokličete.

ODPUST IZ BOLNIŠNICE

1. Odpust:

 • O dnevu odpusta vas bo obvestil vaš zdravnik, medicinske sestre pa vas bodo seznanile z vsemi navodili, povezanimi z odpustom.Ob odhodu iz bolnišnice boste dobili odpustnico. Če zdravnik nima vseh izvidov, boste dobili začasno odpustnico z vsemi navodili za zdravljenje. Odpustnico iz bolnišnice boste dobili okoli 15 ure.

2. Prevoz iz bolnišnice:

 • Praviloma si prevoz domov organizirate sami.
 • Tistim, ki boste upravičeni do prevoza z reševalnim avtomobilom, bo zdravnik napisal napotnico za prevoz, naročilo prevoza pa bo uredila medicinska sestra na oddelku.
 • Prevoz iz bolnišnice ne spada med nujne reševalne prevoze in se nanj običajno čaka, zato priporočamo, da si prevoz poskušate urediti sami.

3. Medicinska dokumentacija:

 • Vso medicinsko dokumentacijo, ki vam jo bomo posredovali ob odpustu, predajte svojemu osebnemu zdravniku, ki vam bo posredoval informacije o nadaljnjem zdravljenju.