OSEBNA IZKAZNICA

Domov - Bolnišnica Topolšica Logo

specialna bolnišnica

KONTAKT

Začetek delovanja: 1919

Leto ustanovitve zavoda: 1993​

Ustanovitelj zavoda: Republika Slovenija

Ustanovitveni akt: Sklep Vlade RS, št. 022-03/93-3/15-8 z dne 16.12.1993

Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica Topolšica, št. 00704-482/2022/3 z dne 22. 12. 2022, ter sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica Topolšica, Št. 00704-13/2023 z dne 12. 1. 2023

Št. vpisa v sodni register: Republika Slovenija

Organizacijska oblika: javni zavod

Direktor: mag. Darja Kramar

Identifikacijska številka: SI 64971635

Davčna številka: 64971635

Matična številka: 5802570

Šifra dejavnosti: 86.100

Transakcijski račun: 01100 – 6030279155, UJP, Območna enota Žalec

Davčni zavezanec: da

Registrska št. zavezanca pri ZZZS: 789535

IVZ številka izvajalca: 09601

Začetek delovanja

1919

Leto ustanovitve zavoda

1993​

Ustanovitelj zavoda

Republika Slovenija

Ustanovitveni akt

Sklep Vlade RS, št. 022-03/93-3/15-8 z dne 16.12.1993

Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica Topolšica, št. 00704-482/2022/3 z dne 22. 12. 2022, ter sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica Topolšica, Št. 00704-13/2023 z dne 12. 1. 2023

Št. vpisa v sodni register

Republika Slovenija

Organizacijska oblika

javni zavod

Direktor

mag. Darja Kramar

Davčna številka

64971635

Matična številka

5802570

Šifra dejavnosti

86.100

Transakcijski račun

01100 – 6030279155, UJP, Območna enota Žalec

Identifikacijska številka

SI 64971635

Davčni zavezanec

da

Registrska št. zavezanca pri ZZZS

789535

IVZ številka izvajalca

09601