Dan Kakovosti BT

Prvič smo Dan kakovosti BT organizirali leta 2019, ko je bolnišnica praznovala 100 let.

Dan kakovosti je doživel dober sprejem saj je častno pokroviteljstvo prevzelo Ministrstvo za zdravje in pridobili smo zlatega sponzorja SRC Infonet, ki je podprl naš dogodek

Domov - Bolnišnica Topolšica Logo

2. Dan Kakovosti

Po 2 letih smo se ponovno srečali na 2. Dnevu kakovosti BT z mednarodno udeležbo. Rdeča nit mednarodnega strokovnega srečanja je bila :« Educirani, kompetentni, odgovorni zaposleni v sistemu kakovosti.«

 

Hvala lepa Ministrstvu za zdravje in Zbornici- Zvezi za častno pokroviteljstvo.

Hvala ga. dr. Suzani Šuklar za otvoritveni nagovor udeležencev.

Zahvala gre tudi direktorju Bolnišnice Topolšice, ki je podprl organizacijo in izvedbo dogodka.

Hvala zlatima sponzorjema dogodka – SRC Infonet in Vernacare.

Hvala vsem, ki ste nas podprli ( Občina Šoštanj, Provarnost d.o.o., Makom d.o.o., Lotrič d.o.o. , Ecolab, Pulmodata ) in Termoelektrarni Šoštanj, ki nam je omogočila ogled.

Velika zahvala pa gre predavateljem in vsem udeležencem 2. Dneva kakovosti Bolnišnica Topolšica.

mag.Brigita Putar, predstavnica vodstva za kakovost

ZBORNIKI DNEVOV KAKOVOSTI