SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž

Prostih delovnih mest:

1

Naziv delovnega mesta:

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž

Opis delovnega mesta:

IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA PO PROCESNI METODI DELA,
POMOČ BOLNIKU PRI IZVAJANJU DNEVNIH ŽIVLJENJSKIH DEJAVNOSTI, PRIPRAVA NA DIAGNOSTIČNE IN
TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE,
OPRAVLJANJE DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV PO NAROČILU ZDRAVNIKA V OKVIRU
STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI,
NUDENJE NUJNE MEDICINSKE POMOČI V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI,
VODENJE IN OPRAVLJANJE PREDPISANE ADMINISTRACIJE, EVIDENTIRANJE IN OBRAČUN OPRAVLJENIH
STORITEV,
VODENJE DNEVNIH EVIDENC,
ZDRAVSTVENA VZGOJA PACIENTA V OKVIRU TIMA,
VKLJUČEVANJE V TIMSKO DELO ZNOTRAJ SLUŽBE IN V OKVIRU BOLNIŠNICE, UVAJANJE NOVIH
SODELAVCEV V DELOVNI PROCES,
IZVAJANJE MENTORSTVA V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, DRUGA DELA IN NALOGE PO
NAVODILU DELODAJALCA.

Potrebna izobrazba:

srednja strokovna, srednja splošna, V. stopnja

Trajanje zaposlitve

Nedoločen čas

Vrsta zaposlitve

Polni delovni čas

Znanje jezikov:

Slovenščina – razumevanje, govorjenje, pisanje – tekoče

Računalniška znanja

1 – urejevalniki besedil – 1 – osnovno
2 – delo s preglednicami – 1 – osnovno

Druga potrebna znanja:

/

Način prijave:

kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Kontaktna oseba

Gabrijela Žlebnik, kadrovska služba
gabrijela.zlebnik@boltop.si
Topolšica 64, 3326 Topolšica

Skip to content