POMOČNIK DIREKTORJA ZA ZDRAVSTVENO NEGO - M/Ž

Prostih delovnih mest:

1

Naziv delovnega mesta:

POMOČNIK DIREKTORJA ZA ZDRAVSTVENO NEGO - M/Ž

Opis delovnega mesta:

ORGANIZIRA IN VODI ZDRAVSTVENO NEGO TER UVAJA NOVE TEHNIKE
ZDRAVSTVENE NEGE,
IZVAJA STORITVE S SODOBNIMI STROKOVNIMI IN MORALNO ETIČNIMI NAČELI,
PRIPRAVLJA ORGANIZACIJSKA NAVODILA IN PREDLOGE ZA IZBOLJŠANJE DELA NA PODROČJU
ZDRAVSTVENE NEGE,
PREDLAGA PRIORITETE RAZVOJA STROKOVNE, IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V
BOLNIŠNICI V SKLADU Z RAZVOJEM TEH DEJAVNOSTI IN NACIONALNIM PROGRAMOM ZDRAVSTVENEGA
VARSTVA,
PREDLAGA IN SODELUJE PRI STROKOVNEM POVEZOVANJU Z DRUGIMI ZDRAVSTVENIMI ZAVODI V
DRŽAVI IN TUJINI,
NADZIRA IZPOLNJEVANJE STANDARDOV KAKOVOSTI DELA IN SPREJEMA UKREPE OB NJIHOVEM
NEIZPOLNJEVANJU, PRIPRAVLJA, PODATKE, ANALIZE TER SODELUJE PRI PRIPRAVI FINANČNEGA
NAČRTA IN LETNEGA POROČILA S PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE,
PREDLAGA DIREKTORJU ZAVODA PODROBNEJŠO ORGANIZACIJO ZDRAVSTVENE NEGE, PRISTOJNOSTI,
POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI TER SISTEMIZACIJO ZAPOSLENIH NA PODROČJU ZDRAVSTVENE
NEGE, STROKOVNO PRESOJA PRITOŽBE UPORABNIKOV GLEDE STROKOVNOSTI DELA ZAPOSLENIH NA
PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE,
SKRBI ZA NENEHNO IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI ZDRAVSTVENE NEGE,
SKRBI ZA IZVAJANJE REDNIH NOTRANJIH STROKOVNIH NADZOROV NA PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE,
REŠUJE PRITOŽBE PACIENTOV IN SVOJCEV V ZVEZI Z ZDRAVSTVENO NEGO,
ZASTOPA IN PREDSTAVLJA ZAVOD V OKVIRU POOBLASTIL, KI JIH DOLOČI DIREKTOR,
NALOGE SO PRETEŽNO SESTAVLJENE (IZ VEČ VSEBINSKO RAZLIČNIH DELOVNIH PODROČIJ), DELO JE
DELNO PROGRAMIRANO.

Potrebna izobrazba:

VII/2 - visokošolska 2. stopnje (bolonjska), visokošolska univerzitetna (prejšnja)

Trajanje zaposlitve

4 letno mandatno obdobje oz. 48 mesecev

Vrsta zaposlitve

Polni delovni čas

Znanje jezikov:

Slovenščina – razumevanje, govorjenje, pisanje – tekoče

Računalniška znanja

/

Druga potrebna znanja:

10 let dela v zdravstveni negi, od tega najmanj 5 let na področju vodenja v zdravstveni negi. K prijavi je potrebno priložiti program dela in razvoja na področju zdravstvene nege v bolnišnici.

Način prijave:

Po elektronski pošti na naslov: gabrijela.zlebnik@boltop.si.

Prijava je mogoča najkasneje do 21. 3. 2024.

Prosto mesto je objavljeno na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije, registrska številka prijave PE92886.

Povezava do prostega delovnega mesta objavljenega na ZRSZ in podrobnejša navodila:

Iskanje dela – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si)

Kontaktna oseba

Gabrijela Žlebnik, kadrovska služba
gabrijela.zlebnik@boltop.si
Topolšica 64, 3326 Topolšica

Skip to content