Rentgen

Predstavitev enote:

Enota za radiologijo v Bolnišnici Topolšica je popolnoma digitalizirana. Vsi naši rentgenski aparati so sodobni, digitalni, slike/preiskave, pa trajno shranjujemo v digitalni arhiv (PACS) od koder so slike/preiskave dostopne v naših ambulantah in oddelkih. S pomočjo varnih povezav omogočamo tudi povezovanje z zdravniki in bolnišnicami na oddaljenih lokacijah.

Kopije slik/preiskav posnamemo na CD, ki vsebuje tudi programsko opremo za ogled teh slik.


Izvajamo:
 • RTG – klasične radiološke preiskave (soba 22),
 • CT preiskave (računalniška tomografija – soba 21),
 • presvetljevanje (diaskopija) v endoskopskem centru ter
 • diagnostiko v Enoti intenzivne terapije s pomočjo mobilnega RTG aparata.
RTG – KLASIČNA RADIOLOGIJA:

Klasične radiološke preiskave so najpogostejše, najhitrejše in neboleče radiološke slikovne metode katerih prednost je nizka obsevalna doza.

Izvajamo klasično rentgensko slikanje:

 • RTG prsnih organov (pljuč),
 • RTG trebuha.
 • RTG sklepov in skeleta.

Delovni nalog

V primeru, da vam je vaš zdravnik izdal delovni nalog boste pri nas lahko opravili RTG slikanje, RTG slike boste dobili na CD-ju, izvid pa v tem primeru ni zahtevan.

Napotnica

Kadar vam vaš zdravnik izda napotnico (e-napotnico) boste lahko pri nas opravili preiskavo, slike boste dobili na CD-ju, napotni zdravnik (zdravnik, ki vam je izdal napotnico) pa bo prejel tudi izvid (na vašo željo lahko pošljemo izvid tudi vam).

CT DIAGNOSTIKA:

Za natančnejšo diagnostiko se poslužujemo nebolečih CT preiskav, ki omogočajo hitro, natančno in zanesljivo diagnostiko (če je potrebno uporabimo tudi intravenozno jodovo kontrastno sredstvo).

Izvajamo:

 • CT glave in vratu,
 • CT prsnega koša,
 • CT trebuha,
 • CT skeleta (3D rekonstrukcije),
 • CTA ožilja (VRT, MPR, MIP),
 • CT vodene punkcije.

Do preklica ne bomo izvajali preiskav CT skeleta in CTA preiskav z izjemo CTA pljučnih arterij.

Za izvedbo CT preiskave je potrebno imeti napotnico, izvid in CD (tudi v primeru, če bi želeli CT preiskavo opraviti samoplačniško).

Napotnica

 • En izvod kopije originala (izvid) se pacientom natisne in vroči skupaj s CD-jem, ki vsebuje celotno preiskavo razen v primeru izdanega delovnega naloga, ko izvid ni zahtevan
 • Originalni izvod zdravstvenega dokumenta (izvid) se avtomatsko pošlje in hrani v pravno veljavni digitalni obliki v eHrambi
 • En izvod se za namene izvajanja zdravstvene oskrbe avtomatsko pošlje v Centralni register podatkov o pacientih – CRPP, kjer je dostopen izvajalcem zdravstvene dejavnosti v RS in v tujini (osebni zdravnik, zdravnik napotovalec, …)
 • Zdravstveni dokument (izvid) je pacientom dostopen tudi na spletnem portalu   zVEM (Zdravje – Vse na enem mestu)

NAVODILA ZA IZVEDBO RADIOLOŠKIH PREISKAV:


ZAPOSLENI:
 • Petan Strahovnik Jožica, dr. med. spec. radiolog
 • Brežnik Marjeta, dr.med. spec. radiolog
 • Fale Polona, dr.med. spec. radiolog
 • Čurč Andrej, dipl. ing. radiologije
 • Hudales Brigita, dipl. ing. radiologije
 • Pačnik Jernej, dipl. ing. radiologije
 • Slapnik Roman, ing. radiologije, dozimetrist
 • Stanković Aleksander, dipl. ing. radiologije
 • Čuden Robert, dipl. ing. radiologije

NAROČANJE (klikni za povezavo)