Pljučni oddelek

Predstavitev enote:
 

Pljučni oddelek I

Oddelek obsega 26 postelj in je namenjen tako zdravljenju akutnih pljučnih bolezni kot tudi zdravljenju bolnikov, obolelih za tuberkulozo (TBC). Oddelek je deloma zaprtega tipa z omejenim vstopom in izhodom zaradi varnostnih ukrepov, to je izolacije kužnih bolnikov s tuberkulozo. Delo z bolnikom temelji na zaupanju in sodelovanju, poudarek je na  zdravstveno vzgojnih vsebinah. Pomembno je, da bolnika poučimo o higieni kašlja, prezračevanju prostorov, uporabi zaščitnih mask. Samo dobro motiviran bolnik bo doma izvajal terapijo po navodilih in s tem preprečil reaktivacijo bolezni  ali morebitno odpornost na antituberkulotike.  Za vsakega obolelega izpolnimo poročilo in ga pošljemo v centralni register za TBC. S tem omogočimo spremljanje in nadzor zdravljenja po poteku hospitalizacije, pa tudi pravočasno odkrivanje stikov ter zdravljenje latentne TBC. Da bi bilo zdravljenje čim bolj uspešno in nadzorovano, obvestimo tudi področni dispanzer za pljučne bolezni.

Pljučni oddelek II

Na oddelku, kjer je 38 postelj, zdravimo in diagnostično obravnavamo pljučne bolnike na sekundarni ravni. Sprejemamo bolnike za diagnostiko raka pljuč in plevre, pri čemer sodelujemo z onkologi iz Maribora in Ljubljane. Obravnavamo bolnike s kronično obstruktivno pljučno boleznijo (KOPB), pri katerih izvajamo tudi rehabilitacijski program, s katerim dvigujemo toleranco na napor in izboljšujemo kakovost njihovega življenja. V sklopu teh dejavnosti izvajamo testiranje bolnikov ter poučevanje tako njih samih kot njihovih svojcev za trajno zdravljenje s kisikom na domu. Oddelčno delo se povezuje z diagnostičnim in laboratorijskim. Bolnike obravnavamo celostno in zdravimo tudi njihove spremljajoče bolezni. Skrbimo za sprotno spremljanje novosti in za prenos znanja med izvajalci.