Interni oddelek

Predstavitev enote:

Interni oddelek skrbi za nepretrgano bolnišnično obravnavo bolnikov z različnimi internističnimi obolenji. Oddelek ima 35 postelj. Največ hospitalizacij beležimo zaradi zastojne srčne odpovedi, esencialne arterijske hipertenzije, preddvorne fibrilacije in dehidracije. Vse pogostejše so enodnevne hospitalizacije bolnikov za uvedbo PEG-a.  V povprečju obravnavamo med 1200 in 1300 sprejemov letno, povprečna ležalna doba na oddelku je 7,8 dneva.

Bolnikom zagotavljamo vse potrebne diagnostične postopke in zdravljenje, biokemične in mikrobiološke laboratorijske preiskave, endoskopske preiskave, ki vključujejo polipektomije in zaustavljanje krvavitev, kardiološke in gastroenterološke ultrazvočne preiskave ter rentgenske obravnave, vključno s CT-jem.

Zaradi raznolikosti obolenj in stanj strokovno znanje razvijamo tudi v smeri urejanja sekundarne preventive in uvajanja novih načinov zdravljenja. Bolnikom po prebolelem akutnem srčnem infarktu, vstavljanju koronarne opornice, po operacijah na srcu in bolnikom s srčnim popuščanjem nudimo vodeno in nadzorovano srčno rehabilitacijo. Izvajamo zdravstveno vzgojno delo srčnih bolnikov in bolnikov s sladkorno boleznijo.

V delo na oddelku se intenzivno vključuje tako enota fizioterapije, saj se zavedamo pomena fizične aktivnosti, kot tudi dietetik s prehransko obravnavo ogroženih bolnikov.

Že ob sprejemu načrtujemo aktivnosti, ki bodo potrebne pri posameznih bolnikih, predvsem v smislu povezovanja z različnimi službami zunaj bolnišnice (center za socialno delo, patronažna služba), zlasti pa se trudimo v zdravljenje čim bolj vključiti svojce, da je vrnitev v domače okolje čim hitrejša in lažja.