Informacije o zdravstvenem stanju

Informacije o bivanju v bolnišnici in zdravstvenem stanju ter počutju so zaupne narave in jih je bolnišnično osebje na podlagi zakona dolžno varovati. Hkrati ste tudi vi kot pacient dolžni varovati podatke zaupne narave, ki se nanašajo na vaše sopaciente in s katerimi se po naključju seznanite v času bivanja v bolnišnici. Informacije daje le sobni zdravnik in se lahko posredujejo le tistim pooblaščenim osebam, ki so izrecno navedene v Izjavi o posredovanju informacij drugim osebam.
Informacije o zdravstveni negi lahko posreduje le oddelčna medicinska sestra, ki je prisotna na viziti.
Čas dajanja informacij je neposredno na vseh oddelkih od 14.00 do 14.30 ure. Zaradi nemotenega poteka dela vas prosimo, da upoštevate čas, ki je na voljo za dajanje informacij.
V popoldanskem in nočnem času, ob sobotah, nedeljah in praznikih je na oddelkih dežurni zdravnik, ki je seznanjen z zdravstvenim stanjem pacientov, vendar informacij ne daje.
Posredujemo samo v izjemnih primerih in po predhodni najavi želje po pogovoru z zdravnikom. Z zdravnikom se vnaprej dogovorite, kdaj ga lahko pokličete.