Funkcionalna diagnostika

Predstavitev enote:

V okviru funkcionalne diagnostike delujejo respiratorni laboratorij, kardiološki laboratorij in ultrazvočna diagnostika.

V respiratornem laboratoriju izvajamo preiskave za ambulantno in hospitalno dejavnost:

 • preiskave pljučne funkcije; pljučni pretoki in volumni, telesna pletizmografija, transfer faktor za CO2, farmakodinamsko testiranje,
 • bronhodilatatorni testi,
 • nespecifična provokacijska testiranja z metaholinom,
 • obremenitveni testi za astmo.

Preiskave izvajamo pri bolnikih, ki so v diagnostičnem postopku s še neznano boleznijo in pri spremljanju pljučnih bolnikov. Te preiskave so pomemben del predoperativne priprave bolnika, ocene telesne okvare in ocene škodljivih vplivov na delovnem mestu. Redno izvajamo zdravstveno-vzgojno delo, saj dobro poučen bolnik bolje sodeluje pri zdravljenju in obvladovanju svoje bolezni.

Kardiološki laboratorij izvaja preiskave za ambulantno in hospitalno dejavnost:

 • cikloergometrije,
 • ergospirometrije,
 • holter-EKG,
 • holter-RR,
 • strukturna analiza telesa,
 • perfuzijski tlaki spodnjih okončin,

Ultrazvočna diagnostika se izvaja za hospitalno in ambulantno dejavnost:

 • ultrazvok trebušnih organov,
 • ultrazvok srca,
 • ultrazvok žilja,
 • ultrazvok plevre.

Bolnike praviloma naročamo na preiskave, izjemoma pa opravimo preiskave tudi na dan specialističnega pregleda. Preiskave lahko bolniki opravijo tudi z napotnico osebnega zdravnika ali drugih specialistov. Naročijo se lahko osebno z napotnico, po telefonu ali po pošti. Vabila na preiskavo so opremljena z navodilom in opisi posamezne preiskave. Za nekatere preiskave je potrebno soglasje bolnika.

Čakalne dobe
Ordinacijski čas
Naročanje