DONACIJE


Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, bolnice in bolniki!


V Bolnišnici Topolšica se kljub težkim časom krize, ki se še posebej odraža v zdravstvu, trudimo obnoviti bolnišnico in jo posodobiti. Tako bi lahko bolnikom nudili ustrezno strokovno pomoč, hkrati pa tudi pogoje bivanje, ki so vredni človeka današnjega časa.

Kljub skrbnemu gospodarjenju in občutnemu nižanju stroškov, je za prenovo bolnišnice in obnovitev več kot dotrajane opreme vedno premalo denarja. Vsak podarjen evro znamo skrbno izrabiti zato, da ga v obliki sodobnejše opreme vrnemo vam. Vabim vas, da po svojih močeh prispevate k prenovi in posodobitvi bolnišnice in zato vam bomo zelo hvaležni.

Na tem mestu bomo redno objavljali podatke o zbranih sredstvih in kako smo jih porabili.

V solidarnosti je naša skupna moč!

Direktor

prim. Leopold Rezar, dr. med.,

spec. int. med. in pnevmologije

V letu 2012 smo prejeta donacijska sredstva namenili:

  1. 705,00 € za izboljšanje pogojev v bolnišnici,
  2. 26,00 € za nakup antidecubitusne blazine,
  3. 234,01 € za nakup kompresorjev za inhalator,
  4. 363,18 € za nakup namiznega pomivalnega stroja za lekarniške potrebe,
  5. 2.976,04 € za nakup mešalca za mazila v lekarni,
  6. 313,42 € za nakup telefaksa za potrebe v lekarni.

Sredstva lahko donirate na naslov:

BOLNIŠNICA TOPOLŠICA, Topolšica 61,

3326 Topolšica

na transakcijski račun št.: 01100-6030279155

Sklic 00 292000

Namen plačila: Donacija – (lahko navedete za kakšen namen donirate sredstva)Vzorec izpolnjenega naloga