Enota za laboratorijsko diagnostiko
Organizacijska enota:
Dovoljenje za delo št:
Vodja:
Naslov OE:
Lokacija:
Telefon:
E-naslov:
Poslovni čas:
Enota za laboratorijsko diagnostiko
0600 - 35 / 2009 - 9
Eva Lozič, MSc, spec. med. biokem.
Topolšica 64, 3326 Topolšica
Kletna etaža
03 898 77 55
24 ur, vse dni v tednu.
 
Predstavitev enote:
Biokemični laboratorij Bolnišnice Topolšica je organiziran kot samostojna enota v okviru oddelkov bolnišnice. Dejavnost laboratorija je klinično–kemijska in deloma citološka diagnostika telesnih tekočin za potrebe bolnišnice in tudi za zunanje naročnike.
 • V biokemičnem laboratoriju opravljamo z dovoljenjem za delo, pridobljenim s strani Ministrstva za zdravje RS, sledeče dejavnosti:
  • Osnovne in specializirane preiskave iz polne krvi, seruma, plazme, urina, blata, likvorja, punktatov telesnih votlin in brisov,
  • Sprejem biološkega materiala, centrifugiranje, razdeljevanje, shranjevanje in odpošiljanje biološkega materiala v druge ustanove,
  • Strokovni nadzor enote za odvzem krvi ter kontrola nad izvajanjem obremenitvenih testov.
Preiskave izvajamo za hospitalizirane bolnike, za ambulantne in za zunanje bolnike.
Biokemični laboratorij obratuje 24 ur na dan in je hkrati urgentni laboratorij bolnišnice. Glavnina vseh preiskav in odvzemi za ambulantne ter zunanje bolnike se vršijo v času rednega obratovanja od ponedeljka do petka od 7. do 14. ure. Po 14. uri je organizirana dežurna služba z izvajanjem nujnih preiskav.
 • Pod biokemični laboratorij spadajo sledeče enote:
  • Biokemična enota,
  • Imunološka enota,
  • Hematološka enota,
  • Urinska enota,
  • Citološka enota – analiza punktatov, sputumov,
  • Koagulacijska enota,
  • Urgentna enota – plinska analiza krvi.
V biokemičnem laboratoriju opravljamo približno 120 raznovrstnih preiskav, skupno preko 250 000 preiskav letno.
Pravilnost laboratorijskih preiskav je pod stalno (dnevno) notranjo kontrolo kakovosti. Na področju zunanje kontrole kakovosti sodelujemo v treh kontrolnih shemah. Z največ različnimi preiskavami smo prisotni v državni kontroli SNEQAS (Slovenska nacionalna shema za zunanjo oceno kakovosti) in v RIQAS, z dvema preiskavama tudi v RfB (Reference Institute for Bioanalytics). Na podlagi pridobljenih certifikatov se nam potrjuje visoka kakovost opravljenih storitev.
Tehnološka opremljenost laboratorija je najsodobnejša na vseh področjih laboratorijske dejavnosti.
 • V laboratoriju je 6 zaposlenih:
  • 1 vodja laboratorija, univ.dipl.biolog,
  • 1 analitik III z univerzitetno izobrazbo, univ.dipl.biolog ,
  • 2 dipl. inženir lab. biomedicine,
  • 2 laboratorijska tehnika.
Nadzor nad kakovostnim in strokovnim delovanjem laboratorija izvaja spec. med. biokemije, magister znanosti.
 • V biokemičnem laboratoriju si prizadevamo za:
  • stalno izpopolnjevanje sistema vodenja kakovosti ter spremljanje kazalnikov kakovosti,
  • stalno skrb za usposabljanje in izobraževanje zaposlenih,
  • krepitev timskega dela znotraj laboratorija in bolnišnice,
  • sodelovanje z drugimi oddelki in službami znotraj ustanove,
  • za sodelovanje z zdravstvenimi in drugimi ustanovami ter s strokovnimi združenji,
  • za zadovoljstvo naročnikov in pacientov.
Vsi procesi in postopki v biokemičnem laboratoriju so sledljivi in dokumentirani v skladu s Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Ur. list RS 64/2004). Celoten laboratorijski proces poteka preko informacijskega sistema, ki je povezan z bolnišničnim informacijskim sistemom.


NAVODILA ZA PACIENTE

Sledite nam tudi na Facebooku

Telefon: +386 (0)3 898 77 00 | Telefaks: +386 (0)3 898 77 22 | E-naslov: info@b-topolsica.si | www.boltop.si