Funkcionalna diagnostika
Organizacijska enota:
Vodja:
Strokovni vodja:
Naslov OE:
Lokacija:
Telefon:
Faks:
E-naslov:
Poslovni čas:
FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA
Mojca Pekolj Bićanič, dr.med., spec. int. med
Blaženka Hižar, dipl. m.s.
Topolšica 61, 3326 Topolšica
Pritličje
03 898 77 73
03 898 77 22
info@b-topolsica.si
07.00 do 15.00 / 15.00-19.00
Predstavitev enote:

V okviru funkcionalne diagnostike delujejo respiratorni laboratorij, kardiološki laboratorij in ultrazvočna diagnostika.
V respiratornem laboratoriju izvajamo preiskave za ambulantno in hospitalno dejavnost:

 • preiskave pljučne funkcije; pljučni pretoki in volumni, telesna pletizmografija, transfer faktor za CO2, farmakodinamsko testiranje,
 • bronhodilatatorni testi,
 • nespecifična provokacijska testiranja z metaholinom,
 • obremenitveni testi za astmo.

Preiskave izvajamo pri bolnikih, ki so v diagnostičnem postopku s še neznano boleznijo in pri spremljanju pljučnih bolnikov. Te preiskave so pomemben del predoperativne priprave bolnika, ocene telesne okvare in ocene škodljivih vplivov na delovnem mestu. Redno izvajamo zdravstveno-vzgojno delo, saj dobro poučen bolnik bolje sodeluje pri zdravljenju in obvladovanju svoje bolezni.
Kardiološki laboratorij izvaja preiskave za ambulantno in hospitalno dejavnost:

 • cikloergometrije,
 • ergospirometrije,
 • holter-EKG,
 • holter-RR,
 • strukturna analiza telesa,
 • perfuzijski tlaki spodnjih okončin,
 • določanje srčno-žilnega in nevro-hormonalnega statusa,
 • ne invazivno določanje srčnega iztisa.

Ultrazvočna diagnostika se izvaja za hospitalno in ambulantno dejavnost:

 • ultrazvok trebušnih organov,
 • ultrazvok srca,
 • ultrazvok žilja,
 • ultrazvok plevre.

Bolnike praviloma naročamo na preiskave, izjemoma pa opravimo preiskave tudi na dan specialističnega pregleda. Preiskave lahko bolniki opravijo tudi z napotnico osebnega zdravnika ali drugih specialistov. Naročijo se lahko osebno z napotnico, po telefonu ali po pošti. Vabila na preiskavo so opremljena z navodilom in opisi posamezne preiskave. Za nekatere preiskave je potrebno soglasje bolnika.


Stran uporablja piškotke za kreiranje analiz o obiskih spletne strani. Če ne želite, da se Vaši podatki uporabijo za analize, kliknite Tukaj
Telefon: +386 (0)3 898 77 00 | Telefaks: +386 (0)3 898 77 22 | E-naslov: info@b-topolsica.si | www.boltop.si | Skrbnik