Pritožbe
V Bolnišnici Topolšica si prizadevamo za čimprejšnjo odpravo nesoglasja, ki bi utegnilo biti predmet pritožbe. Zato je pomembno, da nemudoma in jasno opredelite problem ter ga poskušate mirno rešiti neposredno z zaposlenimi na oddelku, v ambulanti ali drugi enoti bolnišnice.
V kolikor problema na tem nivoju skupaj ne bomo mogli rešiti, lahko vložite pisno zahtevo za varstvo pacientovih pravic (v nadaljevanju pisna zahteva) in s tem sprožite formalni pritožbeni postopek v Bolnišnici Topolšica. V primeru pritožbe si bomo brez odlašanja prizadevali za sporazumno rešitev vsake posamezne pritožbene zadeve.
Potek pritožbenega postopka v Bolnišnici Topolšica določa pravilnik, ki je na voljo:
Pisno zahtevo lahko vložite:
 • v pisni obliki, ki jo izročite osebno v tajništvu ali pošljete na naslov bolnišnice: Topolšica 64, 3326 Topolšica,
 • na obrazcu, ki je na voljo v tajništvu, pravni službi in na spletnih straneh,
 •   Pisna zahteva.pdf
 • na zapisnik v tajništvu vsak delavnik od 8. do 15. ure.
Če se boste pritožili po telefonu, vas bomo pozvali, da se osebno oglasite pri nas ali pisno zahtevo pošljete v pisni obliki.
Pisna zahteva, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, mora vsebovati:
 • ime, priimek in naslov pritožnika,
 • natančen opis dogodka oz. dejanja, s katerim naj bi bile storjene nepravilnosti ali kršene pacientove pravice,
 • čas in kraj, ter morebitne posledice domnevne kršitve pacientove pravice,
 • podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih ali drugih osebah,
 • morebiten predlog za rešitev spora,
 • podpis pritožnika.
Pritožnik bo o rešitvi pritožbe obveščen v 15. dneh od prejema pritožbe v bolnišnici.
Kdo je v Bolnišnici Topolšica pristojen za reševanje pritožbe?
 •   POSTOPEK ZA VLOŽITEV PRITOŽBE, PREDLOGA, POHVALE
 • Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov Bolnišnice Topolšica
  • Janez Sevčnikar, T: 03/898 77 45 E: E-Pošta

  Sledite nam tudi na Facebooku

  Telefon: +386 (0)3 898 77 00 | Telefaks: +386 (0)3 898 77 22 | E-naslov: info@b-topolsica.si | www.boltop.si