Možnost naročanja na:
 • Specialistične ambulante
 • Funkcionalno diagnostiko
 • Endoskopije
 • RTG
 • CT
Naročanje

 1. Osebno z napotnico:
  Pritličje bolnišnice , čakalnica – centralni vpis

 2. Po navadni pošti:
  Pošljete nam izvirnik napotnice (pripišite telefonsko številko na katero ste dosegljivi ali elektronski naslov), na naslov:

 3.       Bolnišnica Topolšica
        AMBULANTA
        Topolšica 61
        3326 Topolšica


 4. Osebno naročanje po telefonu:
  Pokličite na telefonsko št. 03 898 77 73, naročanje poteka vsak delovnik od 7.00 do 9.00 in od 13.00 do 15.00.

  Za naročanje CT in RTG preiskav pokličite na telefonsko št. 03 898 77 63, naročanje poteka vsak delovnik od 12.00 do 13.00.

 5. Preko spletnega portala zVem (Zdravje – Vse na Enem Mestu):

Spletni portal vam omogoča dostop do elektronskih receptov, seznama izdanih zdravil, elektronskih napotnic in naročil ter ostalih zdravstvenih podatkov. Uporabnikom je na voljo na spletnem naslovu zvem.ezdrav.si.

Z naročanjem preko telefona in e-naročanjem si lahko rezervirate termin pregleda oziroma se vpišete v čakalnico v čakalni vrsti. Za potrditev termina oziroma vpis v čakalno vrsto za ustrezno obravnavo je potrebno poslati izvirnik napotnice v petih dneh po rezervaciji. V primeru, da napotnice ne boste poslali vas na pregled ne bomo povabili. (Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah in načinu vodenja čakalnih seznamov) 

Vljudno vas prosimo, da datum in uro pregleda na katerega boste naročeni dosledno upoštevate. Če na pregled ne boste mogli priti, vas prosimo, da nam to sporočite pred navedenim datumom pregleda na tel.št.  03 898 7773, vsak delovnik od 12.00 do 15.00. V primeru, da pregleda ne boste pravočasno odjavili, se morate v roku 14 dni po navedenem datumu pisno opravičiti za izostanek, sicer vas bomo na podlagi Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah in načinu vodenja čakalnih seznamov izbrisali iz seznama čakajočih.

Odgovorne osebe za vodenje čakalnih seznamov:
Tjaša Repenšek
Podvratnik Karmen
Blažka Hižar
Stran uporablja piškotke za kreiranje analiz o obiskih spletne strani. Če ne želite, da se Vaši podatki uporabijo za analize, kliknite Tukaj
Telefon: +386 (0)3 898 77 00 | Telefaks: +386 (0)3 898 77 22 | E-naslov: info@b-topolsica.si | www.boltop.si | Skrbnik