Temeljni ustanovni akt Bolnišnice Topolšica
PDFSklep Vlade RS z dne 16.12.1993 (2.195 KB)
PDFSklep o spremembi in dopolnitvi sklepa Vlade RS maj 1997 (1.287 KB)
PDFSklep o spremembi in dopolnitvi sklepa Vlade RS september 1997 (583 KB)
PDFSklep o spremembi in dopolnitvi sklepa Vlade RS 2003 (1.080 KB)
PDFSklep o spremembi sklepa Vlade RS 2009 (1.083 KB)
PDFSklep o spremembi sklepa Vlade RS 2013 (1.185 KB)
PDFSklep o spremembi sklepa Vlade RS 2014 (584 KB)
Statut Bolnišnice Topolšica
PDF Statut BT (469 KB)
Katalog informacij javnega značaja Bolnišnice Topolšica
PDF Katalog informacij BT (1000 KB)
 • Osnovni podatki o katalogu
 • Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
  1. Splošni podatki o zavodu
  2. Seznam organizacijskih enot
  3. Organigram zavoda
  4. Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja
  5. Seznam predpisov z delovnega področja zavoda
  6. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
  7. Katalog postopkov, ki jih vodi zavod
  8. Seznam javnih evidenc, s katerimi zavod upravlja
  9. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
  10. Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja oz. seznam posameznih pomembnih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja
 • Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
  • Neposredni dostop
  • Dostop na podlagi posebne zahteve
  • Stroškovnik
 • Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Sklepi sveta zavoda Bolnišnice Topolšica
start_parse_BT
end_parse_BT
Finančni načrti
Kazalniki poslovne učinkovitosti
Letna poročila
Strateški dokumenti

Stran uporablja piškotke za kreiranje analiz o obiskih spletne strani. Če ne želite, da se Vaši podatki uporabijo za analize, kliknite Tukaj
Telefon: +386 (0)3 898 77 00 | Telefaks: +386 (0)3 898 77 22 | E-naslov: info@b-topolsica.si | www.boltop.si | Skrbnik