Temeljni ustanovni akt Bolnišnice Topolšica

Statut Bolnišnice Topolšica
Katalog informacij javnega značaja Bolnišnice Topolšica


 • Osnovni podatki o katalogu
 • Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
  1. Splošni podatki o zavodu
  2. Seznam organizacijskih enot
  3. Organigram zavoda
  4. Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja
  5. Seznam predpisov z delovnega področja zavoda
  6. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
  7. Katalog postopkov, ki jih vodi zavod
  8. Seznam javnih evidenc, s katerimi zavod upravlja
  9. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
  10. Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja oz. seznam posameznih pomembnih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja
 • Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
  • Neposredni dostop
  • Dostop na podlagi posebne zahteve
  • Stroškovnik
 • Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Sklepi sveta zavoda Bolnišnice Topolšica
start_parse_BT
end_parse_BT
Finančni načrti
Kazalniki poslovne učinkovitosti
Letna poročila
Strateški dokumenti

Sledite nam tudi na Facebooku

Telefon: +386 (0)3 898 77 00 | Telefaks: +386 (0)3 898 77 22 | E-naslov: info@b-topolsica.si | www.boltop.si