Direktor
Direktor:
Naslov:
Telefon:
Fax:
E-naslov:
Jurij Šorli, dr. med., spec. int. medicine
Topolšica 64, 3326 Topolšica
03 898 77 10
03 898 77 22
Svet zavoda
Svet zavoda je organ upravljanja Bolnišnice Topolšica, ki ga sestavljajo 4 predstavniki ustanovitelja, 1 predstavnik zaposlenih in 2 predstavnika uporabnikov. Pristojnosti sveta zavoda, naloge in odgovornosti so opredeljene v 17. do 25. členu Statuta javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnice Topolšica.
Predstavniki ustanovitelja
1. mag. Hedvika Stanič Igličar
2. Maja Arbeiter
3. Aleš Ivković
4. Jurij Šumečnik
 
Predstavniki zaposlenih
5. Boštjan Rožič
Bolnišnica Topolšica
Predstavniki zavarovancev in drugih uporabnikov
6. Polonca Haler
7. Viktor Drev
ZZZS
Občina Šoštanj
Strokovni svet
Strokovni svet je posvetovalni organ direktorja. Njegove pristojnosti, naloge in odgovornosti so opredeljene v 30. in 31. členu Statuta javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnice Topolšica.

Sestava strokovnega sveta:
- direktor
- vodje strokovnomedicinskih enot
- pomočnica direktorja za zdravstveno nego


Sledite nam tudi na Facebooku

Telefon: +386 (0)3 898 77 00 | Telefaks: +386 (0)3 898 77 22 | E-naslov: info@b-topolsica.si | www.boltop.si