Direktor
Vršilec dolžnosti direktorja:
Naslov:
Telefon:
Fax:
E-naslov:
Jurij Šorli, dr. med., spec. int. medicine
Topolšica 61, 3326 Topolšica
03 898 77 10
03 898 77 22
Svet zavoda
Svet zavoda je organ upravljanja Bolnišnice Topolšica, ki ga sestavljajo 4 predstavniki ustanovitelja, 1 predstavnik zaposlenih in 2 predstavnika uporabnikov. Pristojnosti sveta zavoda, naloge in odgovornosti so opredeljene v 17. do 25. členu Statuta javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnice Topolšica.
Predstavniki ustanovitelja
1. Jernej Verčkovnik
2. mag. Hedvika Stanič Igličar
3. Aleš Ivković
4. Zoran Poglajen
 
Predsednica Sveta zavoda
Predstavniki zaposlenih
5. Irena Volk
Bolnišnica Topolšica
Predstavniki zavarovancev in drugih uporabnikov
6. Nevenka Golob
7. Viktor Drev
ZZZS
Občina Šoštanj
Strokovni svet
Strokovni svet je posvetovalni organ direktorja. Njegove pristojnosti, naloge in odgovornosti so opredeljene v 30. in 31. členu Statuta javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnice Topolšica.

Sestava strokovnega sveta:
- direktor
- vodje strokovnomedicinskih enot
- pomočnica direktorja za zdravstveno nego


Stran uporablja piškotke za kreiranje analiz o obiskih spletne strani. Če ne želite, da se Vaši podatki uporabijo za analize, kliknite Tukaj
Telefon: +386 (0)3 898 77 00 | Telefaks: +386 (0)3 898 77 22 | E-naslov: info@b-topolsica.si | www.boltop.si | Skrbnik