e-Izobraževanje
V Bolnišnici Topolšica smo v sodelovanju z Institutom Jožef Stefan v okviru iniciative Opening Up Slovenia pripravili dve temi uvajalnega seminarja za novo zaposlene v obliki javno dostopnih e-izobraževanj:
   Ergonomski načini dela (http://videolectures.net/openedu_healthcare_ergonomski_nacin_dela/)
   Higiena rok (http://videolectures.net/openedu_healthcare_higiena_rok/)
   Preprečevanje poškodb z ostrimi predmeti (http://videolectures.net/openedu_putar_preprecevanje_poskodb/)


Dokumentacija

Telefon: +386 (0)3 898 77 00 | Telefaks: +386 (0)3 898 77 22 | E-naslov: info@b-topolsica.si | www.boltop.si