Zaradi izboljšanja prehladnih obolenj PREKLICUJEMO obiske na eno osebo na bolnika na dan za največ 30 min v času obiskov. Ponovno so dovoljeni obiski na bolniških enotah vsak dan od 14. do 17. ure in obiski v enoti intenzivne terapije vsak dan od 13. do 13.30 ure in od 16. do 17. ure


Telefon: +386 (0)3 898 77 00 | Telefaks: +386 (0)3 898 77 22 | E-naslov: info@b-topolsica.si | www.boltop.si